Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

Psychoterapia długoterminowa

W zależności od potrzeb, skomplikowania problemu i wrażliwości klienta, psychoterapia długoterminowa trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Ukierunkowana jest na osiągnięcie trwałej zmiany w życiu i w sposobie funkcjonowania, czego można dokonać jedynie przez głębsze poznanie i zrozumienie siebie. Długoterminowy kontakt z psychoterapeutą umożliwia przepracowanie trudnych i bolesnych doświadczeń z przeszłości, a także wypracowanie satysfakcjonującego sposobu życia w teraźniejszości. Klient przy pomocy psychoterapeuty uczy się dokonywać wyborów zgodnie z własnymi potrzebami, co daje poczucie wolności i odpowiedzialności oraz przyczynia się do osiągnięcia wewnętrznej równowagi.