Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

Konsultacje

W zależności od potrzeb konsultacje obejmują od jednego do kilku spotkań. Podczas sesji klient, w dialogu z psychoterapeutą, określa swój problem, a także wspólnie ustalają, jaka forma wsparcia jest dla klienta najlepsza (psychoterapia krótko- lub długoterminowa, wsparcie w kryzysie, konsultacja z psychiatrą, psychoterapia grupowa lub inne). Konsultacje mogą być również wstępem do całościowego procesu psychoterapii.