Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

Szkolenie dla psychoterapeutów

Zapraszamy na warsztat dla psychoterapeutów „Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w relacji terapeutycznej” prowadzony przez Małgorzatę Lambert, psychoterapeutkę i superwizora EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu egzystencjalnego. Warunkiem skutecznego prowadzenia takiego dialogu w psychoterapii Gestalt jest rozumienie zjawisk, które występują w relacji terapeutycznej. Relacja terapeutyczna jest współtworzona przez terapeutę i klienta, a dokładniej przez przeniesienie klienta i przeciwprzeniesienie terapeuty. Świadomość i rozumienie tych zjawisk pozwala na zbudowanie optymalnego środowiska leczącego, które inicjuje wewnątrzpsychiczną zmianę. W terapii Gestalt rozumiemy to zjawisko jako efekt usztywnionego gestaltu, który może być skutkiem zintrojektowanego rodzica. Klient, przywołując tę introjekcję, usztywnia się do przeżywania świata zgodnie z wzorcami z niego wypływającymi. Usunięcie tego usztywnienia, które jest nieświadome, może być dokonane w trakcie terapii, kiedy staje się ono widoczne w relacji z terapeutą.

Na warsztacie odpowiemy na pytania:
1. Jak rozpoznać przeciwprzeniesienie zgodne i komplementarne i następnie wykorzystać je w dialogu z klientem?
2. Jak nie tracić pozycji terapeutycznej?
3. Jak rozpoznać przeniesienie klienta i zastosować adekwatną klaryfikację?

Na uczestników czeka spora dawka teorii, a także superwizja na żywo.

Prowadzenie: Małgorzata Lambert, psychoterapeutka i superwizor EAGT.

Organizator: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego RÓWNOWAGA we Wrocławiu.

Termin: 2-4 marca 2018 r.
2 marca (piątek) – 9:00-13:00 i 15:00-19:00
3 marca (sobota) – 9:00-13:00 i 15:00-19:00
4 marca (niedziela) – 9:00-13:00.

Miejsce: centrum Wrocławia (dokładna lokalizacja zostanie podana wkrótce).

Maksymalna liczba uczestników: 16 osób.

Warsztat odbędzie się po zebraniu minimalnej liczby uczestników.

Koszt udziału w warsztacie to 700 zł za osobę*

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztacie.

Informacje i zapisy: Justyna Kujawińska, e-mail: justkujawinska@gmail.com, tel: 608 431 884.

W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane:
1. Imię i nazwisko uczestnika.
2. Dane do faktury (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą albo faktura będzie na firmę, fundację itp., podaj pełną nazwę firmy/organizacji, adres, NIP, REGON; jeśli nie prowadzisz działalności, wystarczy, gdy podasz swój adres).
3. Kontakt do Ciebie (telefon, e-mail).
4. (dla osób spoza Wrocławia) Czy potrzebujesz informacji o miejscach noclegowych we Wrocławiu?

*Płatność dokonywana jest w dwóch częściach:
1) zaliczka 200 zł płatna w terminie 7 dni od otrzymania e-maila od Organizatora potwierdzającego zapisanie na listę uczestników (w e-mailu będą dane do przelewu)
2) pozostała kwota (500 zł) płatna do 10 lutego 2018 r.

WPŁATA ZALICZKI DOKONANA W TERMINIE JEST WARUNKIEM REZERWACJI MIEJSCA NA WARSZTACIE.

Do dnia 10 lutego 2018 r. istnieje możliwość rezygnacji z udziału w warsztacie ze zwrotem 100% wpłaconej kwoty. Po tym terminie zwrot kosztów możliwy będzie tylko wówczas, gdy rezygnujący uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce. Jeśli nie zbierze się grupa warsztatowa, warsztat nie odbędzie się i wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.