Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

Oferta

W naszym Ośrodku we Wrocławiu oferujemy Państwu indywidualne spotkania, których forma i czas trwania zależne są od potrzeb i zgłaszanych problemów. Oferta skierowana jest do osób poszukujących wsparcia i profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej. Zapraszamy osoby, które chcą poznać siebie i swój potencjał, by móc się lepiej rozwijać, jak również osoby doświadczające poważnych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu w postaci zaburzeń psychicznych i kryzysów emocjonalnych.

Konsultacje i psychoterapię prowadzą psychoterapeutki – Aleksandra Watras lub Justyna Kujawińska.

Wszystkie sesje odbywają się w Ośrodku RÓWNOWAGA we Wrocławiu przy Placu Kościuszki 4/1. W szczególnych sytuacjach oferujemy także pomoc online z użyciem bezpiecznych komunikatorów internetowych.

Konsultacje

W zależności od potrzeb konsultacje obejmują od jednego do kilku spotkań. Podczas sesji klient, w dialogu z psychoterapeutą, określa swój problem, a także wspólnie ustalają, jaka forma wsparcia jest dla klienta najlepsza (psychoterapia krótko- lub długoterminowa, wsparcie w kryzysie, konsultacja z psychiatrą, psychoterapia grupowa lub inne). Konsultacje mogą być również wstępem do całościowego procesu psychoterapii.

Czas trwania 50-60 min

Psychoterapia krótkoterminowa

Trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy i skupia się na jednym konkretnym zagadnieniu, któremu klient wraz z psychoterapeutą chce się przyjrzeć (np. w sytuacji trudnego wyboru życiowego, gdy celem jest poszerzanie własnych umiejętności w danym obszarze lub konkretny problem doświadczany przez klienta jako trudny). Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Psychoterapia krótkoterminowa w dużej mierze opiera się na już istniejących u klienta zasobach i możliwościach, które można wzmacniać i dalej rozwijać.

Czas trwania 50-60 min

Psychoterapia długoterminowa

W zależności od potrzeb, skomplikowania problemu i wrażliwości klienta, psychoterapia długoterminowa trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Ukierunkowana jest na osiągnięcie trwałej zmiany w życiu i w sposobie funkcjonowania, czego można dokonać jedynie przez głębsze poznanie i zrozumienie siebie. Długoterminowy kontakt z psychoterapeutą umożliwia przepracowanie trudnych i bolesnych doświadczeń z przeszłości, a także wypracowanie satysfakcjonującego sposobu życia w teraźniejszości. Klient przy pomocy psychoterapeuty uczy się dokonywać wyborów zgodnie z własnymi potrzebami, co daje poczucie wolności i odpowiedzialności oraz przyczynia się do osiągnięcia wewnętrznej równowagi.

Czas trwania 50-60 min

Wsparcie w kryzysie

Spotkania z psychologiem w sytuacji życiowego kryzysu mają na celu przede wszystkim wsparcie w poradzeniu sobie z aktualnymi trudnościami i przywrócenie równowagi psychicznej. Pomoc psychologa skierowana jest m.in. do osób przeżywających śmierć bliskiej osoby, rozstanie, chorobę, utratę pracy, trudność w okresie poporodowym lub inne trudności – w sytuacjach nowych i stresogennych.

Czas trwania 50-60 min