Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Aleksandrę Watras prowadzącą firmę pod nazwą „Psychoterapia i Rozwój Osobisty Aleksandra Watras” w celu  umożliwienia świadczenia usług związanych z organizacją szkoleń i warsztatów.

 

Szanowni Państwo,

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z wejścia w życie przepisów RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję:

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Aleksandrę Watras prowadzącą firmę pod nazwą „Psychoterapia i Rozwój Osobisty Aleksandra Watras” z siedzibą w Radwanicach (55-010) przy ul. Akacjowej 9.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia Państwu usług związanych z organizacją szkoleń i warsztatów przez Aleksandrę Watras. Przekazanie tych danych osobowych jest wymogiem umownym, natomiast w przypadku braku ich podania nie będę mogła świadczyć Państwu moich usług.

3. Przyjęłam zasadę przetwarzania minimalnego zakresu danych osobowych niezbędnego do realizacji usług. Zwykle są to podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu). W przypadku nawiązania komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzamy Państwa adres email. W przypadku wystawienia rachunku imiennego lub zaświadczenia o ukończeniu warsztatu/szkolenia lub wystąpienia korespondencji pocztowej, przetwarzamy Państwa adres zamieszkania. W przypadku realizacji płatności za usługę przelewem na konto, przetwarzamy numer rachunku bankowego.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych, nie są poddawane profilowaniu, nie podlegają analizom ani agregacji. Nie są również przedmiotem międzynarodowego transferu danych ani nie służą do budowania odrębnych baz danych.

5. Dane osobowe nie są udostępniane w żadnej formie podmiotom trzecim, z wyjątkiem – w uzasadnionych przypadkach – firm współpracujących z Aleksandrą Watras w zakresie aplikacji komputerowych do obsługi faktur oraz wypełniania formularzy zapisów, w zakresie prowadzenia rachunkowości, w zakresie hostingu strony internetowej, a także banków i uprawnionych instytucji państwowych.

6. Państwa dane są przetwarzane zgodnie z prawnymi wymogami bezpieczeństwa w zakresie przechowywania danych osobowych i w oparciu o procedurę zapewniającą odpowiednie środki ostrożności i poufność.

7. Państwa dane będą przechowywane, dopóki nie zostanie wycofana Państwa zgoda na ich przetwarzanie

8. Informuję, że przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • do usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzymasz po kontakcie ze  mną.

9. Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych dostępne między innymi na mojej stronie internetowej, jak również powyżej w tym dokumencie.

10. Informuję, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

11. Twoje dane uzyskuję bezpośrednio od Ciebie.

12. W przypadku pytań i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem mailowym: ola.watras@gmail.com lub pod wyżej podanym adresem pocztowym.

Aleksandra Watras