Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

Psychoterapia krótkoterminowa

Trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy i skupia się na jednym konkretnym zagadnieniu, któremu klient wraz z psychoterapeutą chce się przyjrzeć (np. w sytuacji trudnego wyboru życiowego, gdy celem jest poszerzanie własnych umiejętności w danym obszarze lub konkretny problem doświadczany przez klienta jako trudny). Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Psychoterapia krótkoterminowa w dużej mierze opiera się na już istniejących u klienta zasobach i możliwościach, które można wzmacniać i dalej rozwijać.