Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

Lois P. Frankel „Kobieta i depresja”

To poradnik na temat depresji, który może okazać się znakomitą pomocą w terapii. Prostym językiem wyjaśnia przyczyny i mechanizm działania depresji a także pokazuje, czym jest i jak można odzyskać wewnętrzną siłę, której tak brakuje osobom doświadczającym depresji.

Lois P. Frankel opisuje przede wszystkim związek pomiędzy złością a depresją. Uważa ona, że depresja jest pochodną złości a dokładnie, że u jej podstaw leży niewyrażona złość. Osoby depresyjne często nie są świadome własnej złości, nie mają z nią kontaktu, nieświadomie zaprzeczają i zniekształcają ją. Najczęściej kierują ją przeciwko sobie i odczuwają poczucie winy, złość na siebie, umniejszają sobie lub pogardzają sobą. Kiedy złość zostaje stłumiona, rodzi się depresja.

„Niewyrażona złość jest najsilniejszą przeszkodą, w zdobyciu wewnętrznej siły. Dopóki kobieta nie skonfrontuje się ze swą złością w bezpieczny sposób, dopóty będzie czuła się jak w pułapce, niespełniona, bezużyteczna i tak jakby nie miała żadnego wyjścia. Kiedy odczuje i wyrazi złość, staje się dojrzalsza, zyskuje siłę.”

Sednem depresji (oprócz problemów ze złością) jest także nieumiejętność pokazania przez kobietę tego co naprawdę czuje i czego potrzebuje. To brak przekonania, ze ma prawo wyrażać siebie i żyć tak, a jak pragnie. Asertywność i złość u osób doświadczających depresji była tłumiona, a osoby nauczone zostały żyć życiem innych, spełniać czyjeś oczekiwania. Dziś jako osoby dorosłe, maja wewnętrzne, głębokie przekonanie, że ich emocje i potrzeby, że to, co robią nie ma znaczenia i nie zostanie zauważone.

Polecam te książkę wszystkim kobietom doświadczającym depresji, życząc owocnego poszukiwania, uświadamiania i wyrażania siebie, własnych emocji, potrzeb i pragnień.

 Aleksandra Watras – psycholog, psychoterapeuta