Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

Depresja a poczucie własnej wartości

Trudno jest spotkać osobę w depresji, która byłaby pewna siebie i dobrze o sobie myślała. Aaron T. Beck i współpracownicy zasugerowali, że doświadczenie wewnętrzne osoby w depresji obraca się wokół negatywnej triady:  negatywny obraz siebie (poczucie niższości i bezwartościowości), postrzeganie przyszłości jako beznadziejnej i widzenie świata jako pełnego frustrujących przeszkód.

Osoby w depresji odwracają swój negatywy afekt od innych i wymierzają go w siebie, nienawidząc się niezwykle silnie za swoje wady. W zwykłych stanach żalu to świat zewnętrzny dostrzegany jest jako umniejszony pod jakimś względem. Podczas, gdy w stanie depresji jako zniszczoną odczuwa się część własnego Ja. Osoba depresyjna spostrzega siebie jako gorszą od innych ludzi, uważa się za bezwartościową i beznadziejną w każdym obszarze. Osoby często są przekonane, że sobie same nie poradzą, że utkwiły w martwym punkcie. Są także boleśnie świadome każdego popełnionego błędu, każdej zaniedbanej uprzejmości, każdej samolubnej myśli, która chociażby na moment przyszła im do głowy.

Osoby depresyjne w większości da się lubić i podziwiać. Na ogół kierują nienawiść i krytykę do wewnątrz zamiast na zewnątrz, dlatego są hojne, wrażliwe i potrafią współczuć. Starają się ze wszystkich sił być dobre, pomagają innym ale boją się odrzucenia i tego, że zostaną odebrane jako grzeszne lub bezwartościowe.

Lekiem na depresję jest m.in. zwiększenie poczucia własnej wartości czyli miłości i współczucia do siebie. Ważnym krokiem w kierunku zmiany jest dostrzeżenie samego siebie, swoich emocji i potrzeb, danie im odpowiedniej uwagi, akceptacji oraz możliwości wyrażenia. Najgorszym rozwiązaniem jest zatrzymywanie przeżywania, niedopuszczanie do siebie realiów życia i trudnych emocji, znieczulenie się. Ważnym elementem terapii będzie również praca ze złością – jej odczuwaniem i wyrażaniem, gdyż jak powyżej napisane osoba w depresji nauczyła się kierować złość przeciwko własnemu Ja i często zamienia ją w poczucie winy.

Warto również rozprawić się z przekonaniami (negatywnymi) na swój własny temat i dowiedzieć się, skąd się wzięły i czy na pewno są aktualne?

Pomocne i korzystne dla zdrowia jest także rozwinięcie współczującej i wybaczającej postawy wobec samego siebie. Ponieważ osoby w depresji często wręcz znęcają się nad sobą, ważne jest też zdobycie zdolności do traktowania siebie samych w sposób ciepły, opiekuńczy i wspierający.