Psychoterapia - Psycholog Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki

Polecane książki

Lois P. Frankel „Kobieta i depresja”

To poradnik na temat depresji, który może okazać się znakomitą pomocą w terapii. Prostym językiem wyjaśnia przyczyny i mechanizm działania depresji a także pokazuje, czym jest i jak można odzyskać wewnętrzną siłę, której tak brakuje osobom doświadczającym depresji. Lois P. Frankel opisuje przede wszystkim związek pomiędzy złością a depresją. Uważa ona, że depresja jest pochodną złości a dokładnie, że u jej podstaw leży niewyrażona złość.…

Victor Chu „Psychoterapia Gestalt”

Niewielka książeczka, w zwięzły i czytelny sposób prezentująca założenia i techniki pracy w psychoterapii Gestalt. Mimo niewielkiej objętości, książka obejmuje szeroki zakres zagadnień. Można z niej dowiedzieć się między innymi o podstawach teoretycznych, celu terapii Gestalt, fazach przebiegu terapii czy postawie terapeuty. Publikacja obok treściwego wkładu merytorycznego, co jest szczególnie ważne dla zrozumienia samej koncepcji pracy…

Alice Miller „Dramat udanego dziecka”

Bardzo poruszająca książka niezwykłej psychoterapeutki o osobach, które trafiają na terapię wypełnione obrazami szczęśliwego dzieciństwa, utalentowane, podziwiane, z wieloma sukcesami i jednocześnie z niskim poczuciem własnej wartości i depresją, poczuciem pustki, wyobcowania i bezsensu istnienia. Alice Miller pisze o terapii osób „z dobrych domów”, w których brakowało jednak emocjonalnego bezpieczeństwa i równowagi. Dzieci z takich…